Büyük Kazak Göçü

Alaş Kımız Çiftliği kurucusu Şirzat Doğru yakın tarihimizde "Büyük Kazak Göçü" olarak bilinen ve komünizmin gelişiyle 1949'da anayurdumuz Doğu Türkistan'dan Alibeg Hakim önderliğinde yarı hayvan sırtında yarı yaya olarak iki yıl süren yolculukta Taklamakan Çölü'nü geçip Himalaya Dağlarını aşarak çok sayıda insan kaybederek Hindistan'a ulaşan daha sonra da 1954 yılında Anadolu'ya gelen ve halen yaşayan bir Kazak Türklerindendir.

Türkiye'ye geldiğinde sağlık kaynağı ata içkisi kımızın ve tüm Türk Boyları doğup büyüdüğü Otağ'ın bir nevi unutulduğunu görür.

Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş bu iki Türk kültürünü memleketimize yeniden kazandırmak ümidiyle çalışmalarına başlar. Bu amaçla İzmir - Kemalpaşa Nil Dağı eteklerinde Altay Dağlan ve yaylalarına benzer etrafı ormanla kaplı bir vadi seçer. Burada önce aslına uygun bir otağ inşa eder...
Kımız Çiftliği  kurucusu Şirzat Doğru'nun Türkistan'a Doğru adlı kitabı (Türkistan , Türkiye, Kazakistan Arasında  ve Belgeler)  ücreti 20 TL  % 25 öğrenci indirimi ile  15 TL kitap Alaş Kımız Çiftliğinden temin edilebilir.

Ayrıca Alaş Kazak Vadisi Kımız Çiftliği Tarihçesini bildiren kitapçık Türk Dünyasıyla ilgili hediyelik eşyayla birlikte Kımız Çiftliğinde  ücret karşılığı sunulmaktadır.