Basında Biz

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kazak Türklerinin, Türk Dünyası’nın milli kahramanı Zuvka Batur’un 150. Doğum Yıl Dönümü İzmir Kemalpaşa Kazak Vadisi Kımız Çiftliğinde kutlanacak. Çiftliğin kurucusu ve programın ev sahibi Şirzat Doğru’nun kutlama programı ile ilgili mesajı;

 

ZUVKA BATUR’UN 150’İNCİ DOĞUM YILI İZMİR’DE NİF DAĞI ETEKLERİNDE KIMIZ ÇİFLİĞİNDE KUTLANACAK

 

Türklerin asıl ana yurdu olan Doğu Türkistan, maalesef uzun zamandır başta Çin olmak üzere değişik milletlerin işgalinden kurtulamadı.

Doğal olarak çoğunluk ve gücün düşmanlarımızın ellerinde olmasından dolayı orada yaşayan Türkler, daima baskı altında olmuştur.

Düşmanlarımız, güçlü olmalarından dolayı halkı ölümle tehdit ederek, önde gelenlerini öldürerek veya zindanlarda çürüterek halka daima gözdağı vermişlerdir.

Düşmanlarız güçlü olmalarından dolayı yerli halka (Türk boyunun hangi soyundan olursa olsun) gözdağı vermek için halkın içinden çıkan liderlerin veya önde gelenlerin kafasını keserek, zindanlarda çürüterek yok etmeğe çalışmışlardır.

Bu liderlerden biri de Zuvka Batur’dur. Her ne kadar düşmanlarımız kendilerini başarılı olarak görse de halkı baskı altında yaşatsa da orada yaşayan Türk boylarının uyanmasına engel olamamışlardır.

Düşmanlarımızın maksadına uygun bir şekilde halkı sindiremediği tarihi bir gerçektir.  Düşmanlarımız bu baskı rejimi ile kendilerini tatmin etse bile onların bu tutum ve davranışları orada yaşayan insanların içerisinden hakkında destanlar yazılan kahramanlar çıkmasına sebep olmuştur.

Hakkında destanlar yazılan kahramanlarımızdan biri de Zuvka Batur’dur. Zuvka Batur’un, şeceresi yanı Kazak Türklerinin hangi boyundan geldiği, nerede doğduğu nerede büyüdüğü ve hayat mücadelesi Türk Dünyasınca malumdur.

O, Türklerin gönlündeki bağımsızlık ateşinin sembolü olmuş; düşmanlar ne kadar güçlü ve zalim olsa da içimizden yerli işbirlikçiler bulsa da o hep hakkın teslimi için mazlumların yanında olmuş; halkın sevgisini kazanmış gücünü halktan almış ve Türk halkının gönlünde yaşayan bir milli kahraman olmuştur.

 

Zuvka Batur’un 150’inci doğum yılı bu sene doğduğu memleket Doğu Türkistan başta olmak üzere Moğolistan, Kazakistan ve Kazak Türklerinin yaşadığı tüm dünyada kutlanmaktadır. Bu programlardan birisi de 23 Temmuz 2016 tarihinde İzmir Kemalpaşa Kımız Çiftliğinde Kazak Türklerinin örf, adetlerine göre ve saba-saba (tulum-tulum) kımız içilerek kutlanacaktır.

Zuvka Batur’un 150’inci doğum yılını kutlama programını Alaş Kımız Çiftliğinde düzenlememizin birkaç nedeni bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi; Ata kültürüne sahip çıkmak, örf ve adetlerimizi yaşatmak, Türk tarihine hizmet eden ve o yolda şehit ve gazi olan kahramanlarımızı Türklerin hangi boyundan olursa olsun hiçbirini farklı görmeden kutlamak –anmak çiftliğimizin kuruluş gayelerinden biridir.

İkinci bir nedeni ise, çiftliğimiz; Allah’ın izni büyüklerimizin duası ve 30 yıl boyunca yapılan çalışmalar neticesinde tüm dünyada yaşayan Kazak Türklerinin iftihar edeceği bir mekan haline gelmiştir. Bu nedenledir ki, çiftliğimiz Zuvka Batur’un 150’inci doğum yılı kutlama programına ev sahipliği yapmayı boynunun borcu olarak görmüştür.

Diğer bir nedeni de; Zuvka Batur Ailesi ile akraba (Dünür) olmamızdır. Zuvka Batur’un 90 yaşında olan ve halen İstanbul’da yaşayan en küçük oğlu Hacı Savat ile 85 yaşında olan gelini Hacı Saniyehan Hanımefendinin oğlu Bereket ile kızım Esimhan evlidir. Zuvka Batur’un torunu Talğat Koçyiğit’in kızı Erkecen ile de oğlum Abilaykan evlidir. (Zuvka Batur’un 150’inci doğum yıllığını kutlarken en küçük oğlu Hacı Savat ile eşi Saniyehan Hanımefendinin halen hayatta olmaları da herkese nasip olmayan bir mucizedir)

Kazak Türklerinin milli kahramanlarından olan Zuvka Batur’un 150’inci doğum yıllını bu sene İzmir’de Alaş Kımız Çiftliğinde kutlayacağız (bu bizim için bir şereftir.) Bu vesile ile Hindistan-Çin hududunda Çin askerleri tarafından şehit edilen babaannem Balika Apa’yı, Alaş Kımız Çiftliğinin kuruluş fikir babası büyük kazak göçü liderlerinden Alibeg Hakim’i, şehit ve gazi olan bütün ata babalarımızı rahmetle anıyoruz.

Bundan sonraki dönemlerde yine aynı anma ve kutlama programlarının Alaş Kımız Çiftliğinde yapılabilmesi için Türkiye’de ve tüm dünyada yaşayan Kazak Türklerinin, Türk halklarının Alaş Kımız Çiftliğine sahip çıkacaklarına olan inancım sonsuzdur.

Sevgi ve saygılarımla…


Şirzat Doğru

 05.05.2016